Τι είναι η ορθοπεδική-ορθοδοντική θεραπεία;

Η ορθοδοντική-ορθοπεδική (dentofacial-orthopedics) θεραπεία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των ασυμμετριών του προσώπου και εφαρμόζεται κατά τη περίοδο της σκελετικής ανάπτυξης.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της έγκαιρης έναρξης;

Πότε είναι ο κατάλληλος χρόνος έναρξης;

Η επίσημη οδηγία της Αμερικάνικης Ένωσης Ορθοδοντικών και της Ευρωπαικής Ορθοδοντικής Ομοσπονδίας είναι ότι κάθε παιδί πρέπει να ελέγχεται από τον ειδικό Ορθοδοντικό για πρώτη φορά στην ηλικία των 7 ετών. Αυτός θα κρίνει εάν υπάρχει πρόβλημα ή όχι και πότε είναι ο κατάλληλος χρόνος για την αντιμετώπισή του.
Η άποψη ότι θα πρέπει να έχουν ανατείλει όλα τα μόνιμα δόντια για να γίνει η έναρξη της ορθοδοντικής θεραπείας είναι επιστημονικά ανεπαρκής και αβάσιμη.

Περιστατικά