Τι είναι;

Με τις σύγχρονες μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας η Ορθοδοντική Ενηλίκων είναι εξίσου αποτελεσματική όπως και στους νεαρούς ασθενείς. Ασθενείς με ορθοδοντικά προβλήματα που δεν θεραπεύτηκαν κατά την παιδική τους ηλικία μπορούν κάλλιστα να θεραπευτούν ως ενήλικες.

Η θεραπεία μπορεί να είναι περιορισμένης εκτάσεως με σκοπό:

Μπορώ να έχω εκτεταμένη ορθοδοντική θεραπεία ως ενήλικας;

Η Ορθοδοντική θεραπεία Ενηλίκων μπορεί όμως να είναι και εκτεταμένη δημιουργώντας υγιή δόντια, όμορφο χαμόγελο και ευχάριστο πρόσωπο.

Οι πιο σύγχρονες μέθοδοι για τη θεραπεία ενηλίκων:

Η επανάσταση στην επιστήμη της Ορθοδοντικής προσφέρει εναλλακτικές ‘αόρατες’ μεθόδους ορθοδοντικής θεραπείας όπως:

Ορθοδοντική θεραπεία ενηλίκων και πλαστική χειρουργική

Η ταχεία εξέλιξη της Ορθοδοντικής επιστήμης και της Πλαστικής Χειρουργικής μας επιτρέπει σήμερα να βελτιώνουμε την ποιότητα της ζωής των συνανθρώπων μας. Ασυμμετρίες του προσώπου που παλαιότερα ήταν πολύ δύσκολο να διορθωθούν, σήμερα ο καλά εξειδικευμένος Ορθοδοντικός με τη βοήθεια του Πλαστικού Χειρουργού μπορούν να δημιουργήσουν θαύματα.

Περιστατικά